E-Kitap Palm tutan Muteferrika
Kitap Haksız Yönetime Karşı & Tembellik Hakkı
Dosya tipleri: [PDB]  [PDF]
Siyasi
Yazar: Henry D.Thoreau & Paul Laforge
Yayın: Mart 2001

 
Sayın okuyucular,

  Cumhuriyet'in eki olarak bu iki yapıtın birlikte sunulmasının nedenlerinden biri, sayfa sayılarının az olması yüzünden tek başlarına göz doyurmayacakları kaygısı oldu. İkinci nedense, her iki yazarın da insan haklarını savunma ve koruma yolundaki çabalarının bilinçliliği ve tutarlılığıyla birbirini bütünler ve destekler olmasıdır.
  Görüleceği gibi, her iki yazar da hümanist, dolayısıyla da sosyalisttirler. Aslında sosyalizm insan haklarının savunucusu bir öğretidir. Bu bakımdan, Anglosakson kökenli M.D.Thoreau, daha adı konulmamış bir öğretinin (yani sosyalizmin ) yaman bir savunucusu olmuştur. Bu nedenle ona sosyalist derken, sicilsizliğini unutmamak gerekir. "Tembellik Hakkı" yazarına gelince, ona sicilli sosyalist demek daha yerinde olur bence.
  İlginize sunulan bu iki yapıtın önsözlerinde, gerek yazarların, gerek yapıtların içeriğiyle ilgili geniş bilgi bulacaksınız. Yapıtları soluk almadan merakla okuyacağınızı, dolayısıyla bilgi dağarcığınızı zenginleştireceğinizi umuyor, sizlere esenlikler diliyorum.
  Vedat Günyol
 

 

 
 
Anasayfa
 
 
E-kitap
 
E-öykü
Bilgi