E-Kitap Palm tutan Muteferrika
Kitap Balkan Savaşları - I. Balkan Savaşı
Dosya tipleri: [PDB]  [PDF]
Tarih / Araştırma
Yazar: Ord. Prof. Dr. Yusuf Hikmet Bayur
Yayın: Mart 2001

 I. Kitap

 İÇİNDEKİLER

  Giriş 11
  BALKAN SAVAŞI'NIN İLK EVRESİ
  Genel Düşünceler 13
  Savaşın Başından Lüleburgaz Vuruşmasına Kadar
  (18.10.1912-28.10.1912) 37
  Askerî olaylar 37
  Siyasal olaylar 42
  Kâmil Paşa Hükümeti (29.10.1912): Lüleburgaz
  Vuruşmasından Çatalca Vuruşmasına Kadar
  (28.10.1912-12.11.1912) 59
  Lüleburgaz vuruşması (28.10-2.11.1912) 60
  Lüleburgaz yenilgisinin Avrupa'da yankıları 71
  Lüleburgaz yenilgisinin sonuçları; Osmanlı
  hükümetinin, aracılık etmeleri için büyük
  devletlere başvurmaları 83
  Osmanlı hükümetinin büyük devletlere
  ilk başvurması 90
  Osmanlı hükümetinin büyük devletlere
  ikinci başvurması 108
 

 II. Kitap

 İÇİNDEKİLER

  Osmanlı hükümetinin büyük devletlere üçüncü
  başvurması 7
  Büyük devletlerin başarı ile aracılık edememelerinin
  sebepleri ve aralarındaki çetin karşınlıklar 17
  Garp (Batı) ordusu, adalar 37
  Osmanlı iç durumu 40
  Büyük devletlerin savaş gemilerinin Boğazlardan
  girmesi 43
  Batı Azerbaycan işleri 44
  Mısır işleri 45
  Osmanlı hükümetinin Balkanlılara başvurması ve
  Çatalca çarpışması 46
  Büyük devletlerin İstanbul'a asker çıkarması 64
  Balkanlıların bırakışma şartları 68
  Çatalca Bırakışması 72
  Çatalca Vuruşmasından Sonra Rusya'nın Boğazlar
  İşinde Aldığı Durum 90
  Balkanlı Bağlaşıklar Arasında İlk Geçimsizlik ve
  Düşmanlık Belirtileri 96
  BARIŞ İÇİN GÖRÜŞMELER 105
  Barış Üzerindeki Düşünceler 105
  A. Osmanlı düşünceleri 105
  B. Balkanlıların düşünceleri 109
  C. Rus düşünceleri 109
  D. Avusturya düşünceleri 110
  E. Alman düşünceleri 111
  F. İtalyan düşünceleri 113
  G. İngiliz ve Fransız düşünceleri 113
  Londra Konferansına Doğru. 114
  İlk anıklıklar (hazırlıklar) 114
  Üçlü Bağlaşma'nın yenilenmesi (5.12.1912) 116
  Londra konferanslarına doğru 118
  Fransız yönergesi 120
  Alman yönergesi 123
  Avusturya yönergesi 124
  Oruntakların (makamların) ilk demeçleri 130
  Londra konferansının öngönündeki askeri olaylar. 140
 

 III. Kitap

 İÇİNDEKİLER

  Londra Konferansları 9
  Osmanlı ve Balkan oruntaklarının (delegelerinin)
  ilk buluşmaları 9
  Büyükelçiler konferansının Adriyatik ve Arnavutluk
  işlerini çözümlemesi ve adalar işi üzerinde
  aytışmaları (tartışmaları) 10
  Uysal olması için Rusya'nın Osmanlı üzerinde
  baskıda bulunması ve öbür büyük devletlerin de
  ona uysallık öğütleri vermeleri 14
  Puankare'nin iki demeci ve Osmanlı Asyası işlerini
  de kurcalaması 21
  Ş. J. konferansının 4'üncü toplantısı ve Osmanlı'ya
  karşı yeni Rus baskısı 23
  Balkanlıların barış şartları 26
  Kral Ferdinand'ın Çar Nikola'ya başvurması 28
  S. J. konferansı dışında bazı görüşmeler 30
  İstanbul'da gizli Osmanlı - Bulgar görüşmeleri 32
  Osmanlı barış şartlarının bildirilmesinden
  önceki demeç ve başvurmalar 36
  Osmanlı hükümetinin barış şartları ve
  onların yankıları 38
  Büyükelçiler konferansının adalar işi
  üzerindeki kararı 45
  Osmanlı - Balkanlılar barış görüşmelerinin
  kesilmesi 46
  Osmanlı-Balkanlılar Görüşmelerinin
  Kesilmesiyle Babıâli Baskını Arasında Geçen
  Diplomatik Olaylar 60
  S. J. konferansının kapandığı sırada
  Balkanlılar arasındaki durum 61
  Edirne, adalar ve Osmanlı hükümetine
  karşı baskı yapılması işleri 66
  Bazı deniz vuruşmaları 96
  Babıâli Baskını 23.1.1913 98
 

 

 
 
Anasayfa
 
 
E-kitap
 
E-öykü
Bilgi