DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
53
YERALTINDAN NOTLAR
YERALTINDAN NOTLAR Cumhuriyet Dünya Klasikleri Dizisi'nde Sn.Mehmet
Özgül'ün izniyle basılmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Haziran 1999
FİYODOR DOSTOYEVSKİ
YERALTINDAN NOTLAR
Rusça'dan çeviren
Mehmet ÖZGÜL
75. yıl coşkusuyla...


HATAY
NASIL KURTULDU
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Baskı - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Temmuz 1999
Dr. ABDURRAHMAN MELEK
HATAY
NASIL KURTULDU
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
54
PÂL SOKAĞI'NIN
ÇOCUKLARI
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Temmuz 1999
FERENC MOLNAR
PÂL SOKAĞI'NIN
ÇOCUKLARI
Macarca'dan çeviren
Necmi SEREN
75. yıl coşkusuyla...


Balkan Savaşları
İKİNCİ BALKAN SAVAŞI
I
(1913)
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından
hazırlanmıştır.
Dizgi - Baskı - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Temmuz 1999
Ord. Prof. Dr.
YUSUF HİKMET BAYUR
Balkan Savaşları
İKİNCİ BALKAN SAVAŞI
I
(1913)
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
55
YALNIZ GEZERİN
DÜŞLEMLERİ
Bu kitabın hazırlanmasında Yalnız Gezerin Düşlemleri'nin MEB Fransız
Klasikleri dizisinde Yalnız Gezerin Hayalleri adıyla yayınlanan
birinci baskısı temel alınmış ve çeviri dili günümüz Türkçesine
uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Temmuz 1999
JEAN-JACQUES ROUSSEA
YALNIZ GEZERİN
DÜŞLEMLERİ
Fransızca'dan çeviren
Reşat Nuri DARAGO
75. yıl coşkusuyla...


Balkan Savaşları
İKİNCİ BALKAN SAVAŞI
II
(1913)
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Baskı - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Temmuz 1999
Ord. Prof. Dr.
YUSUF HİKMET BAYUR
Balkan Savaşları
İKİNCİ BALKAN SAVAŞI
II
(1913)
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
56
YAŞAMLAR
XXI
LYSANDROS - SULLA
Bu kitabın hazırlanmasında YAŞAMLAR XXI'in MEB Yunan Klasikleri
dizisinde yayımlanan ilk baskısı temel alınmış ve çeviri dili günümüz
Türkçesine uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Temmuz 1999
PLUTARKHOS
YAŞAMLAR
XXI
LYSANDROS - SULLA
Nilüfer (Bayar) Gürsoy ve Ayşe (Önsay) Sarıgöllü
tarafından çevrilmiştir.
75. yıl coşkusuyla...


ERZURUM KONGRESİ
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Baskı - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Temmuz 1999
GÂZİ MUSTAFA KEMAL
ERZURUM KONGRESİ
(NUTUK'tan)
Orijinal metin
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
57
ÖYKÜLER
I
Öyküler I'in hazırlanmasında, MEB İngiliz Klasikleri dizisinde
Hikâyeler I adıyla yayınlanan birinci baskısı temel alınmış ve çeviri
dili günümüz Türkçesine uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Temmuz 1999
OSCAR WILDE
ÖYKÜLER
I
İngilizceden çeviren
Nurettin SEVİN
75. yıl coşkusuyla...


MİLLİ MÜCADELE
(Erzurum'da Gergin Günler)
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Baskı - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Temmuz 1999
SABAHATTİN SELEK
MİLLÎ MÜCADELE
(Erzurum'da Gergin Günler)
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
2
DEVLET
ADAMI
Bu kitabın hazırlanmasında DEVLET ADAMI'nın MEB Yunan Klasikleri
dizisindeki 2.baskısı temel alınmış ve çeviri dili günümüz Türkçesine
uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Temmuz 1998
P L A T O N
DEVLET ADAMI
Dr.Behice Boran ile Mehmet Karasan tarafından, B.Jowett'in İngilizce
ve A.Diès'in Fransızca çevirileri temel alınarak çevrilmiştir.
C
Cumhuriyetimizin 75. yılı
coşkusuyla...


ERMENİ MESELESİ
II
Dizgi - Baskı - Yayımlayan:
Yenigün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Haziran 1998
ERMENİ MESELESİ
II
Ord. Prof. Dr.
YUSUF HİKMET BAYUR
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
2
DEVLET
ADAMI
Bu kitabın hazırlanmasında DEVLET ADAMI'nın MEB Yunan Klasikleri
dizisindeki 2.baskısı temel alınmış ve çeviri dili günümüz Türkçesine
uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Temmuz 1998
P L A T O N
DEVLET ADAMI
Dr.Behice Boran ile Mehmet Karasan tarafından, B.Jowett'in İngilizce
ve A.Diès'in Fransızca çevirileri temel alınarak çevrilmiştir.
C
Cumhuriyetimizin 75. yılı
coşkusuyla...


TALÂT PAŞA'nın
HATIRALARI
Dizgi - Baskı - Yayımlayan:
Yenigün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Temmuz 1998
TALÂT PAŞA'nın
HATIRALARI
TALÂT PAŞA
İlksöz
Hüseyin Cahit Yalçın
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
3
CANDIDE
ya da
İyimserlik Üzerine
Bu kitabın hazırlanmasında, CANDIDE'in MEB Fransız Klasikleri
dizisinde 1959'da yayınlanan ikinci baskısı temel alınmış ve çeviri
dili günümüz Türkçesine uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Temmuz 1998
V O L T A I R E
CANDIDE
ya da
İyimserlik Üzerine
Fehmi Baldaş tarafından Fransızca'dan çevrilmiştir.
C
Cumhuriyetimizin 75. yılı
coşkusuyla...


HÜRRİYET'İN
İLÂNI
Dizgi - Baskı - Yayımlayan:
Yenigün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Temmuz 1998
HÜRRİYET'İN İLÂNI
İkinci Meşrutiyetin Siyasi Hayatına Bakışlar
Prof. Dr. TARIK Z. TUNAYA
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
4
ATİNALILARIN
DEVLETİ
Bu kitabın hazırlanmasında ATİNALILARIN DEVLETİ'nin MEB Yunan
Klasikleri dizisindeki
1. baskısı temel alınmış ve çeviri dili günümüz Türkçesine
uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Temmuz 1998
A R İ S T O T E L E S
ATİNALILARIN
DEVLETİ
Dr. Suad Yakup BAYDUR tarafından, H.Oppermann'ın 1928 yılında çıkarmış
olduğu Yunanca metinden, B.Haussoullier'in Fransızca, G.Wentzel ve
Karl Hude'nin Almanca çevirileriyle karşılaştırılarak çevrilmiştir.
C
Cumhuriyetimizin 75. yılı
coşkusuyla...


İSMET İNÖNÜ'NÜN HATIRALARI
BÜYÜK ZAFERDEN SONRA
MUDANYA MÜTAREKESİ
VE LOZAN ANTLAŞMASI
-1-
Dizgi - Baskı - Yayımlayan:
Yenigün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Ağustos 1998
İSMET İNÖNÜ'NÜN
HATIRALARI
BÜYÜK ZAFERDEN SONRA MUDANYA MÜTAREKESİ VE LOZAN ANTLAŞMASI
-1-
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
5
TOP OYNAYAN
KEDİ MAĞAZASI
Bu kitabın hazırlanmasında TOP OYNAYAN KEDİ MAĞAZASI'nın MEB Fransız
Klasikleri dizisindeki 1.baskısı temel alınmış ve çeviri dili günümüz
Türkçesine uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Temmuz 1998
H. d e B A L Z A C
TOP OYNAYAN
KEDİ MAĞAZASI
Dr. Necdet Bingöl tarafından çevrilmiştir.
C
Cumhuriyetimizin 75. yılı
coşkusuyla...


İSMET İNÖNÜ'NÜN HATIRALARI
BÜYÜK ZAFERDEN SONRA
MUDANYA MÜTAREKESİ
VE LOZAN ANTLAŞMASI
-2-
Dizgi - Baskı - Yayımlayan:
Yenigün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Ağustos 1998
İSMET İNÖNÜ'NÜN
HATIRALARI
BÜYÜK ZAFERDEN SONRA MUDANYA MÜTAREKESİ VE LOZAN ANTLAŞMASI
-2-
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
58
ÖYKÜLER
II
Öyküler II'in hazırlanmasında, MEB İngiliz Klasikleri dizisinde
Hikâyeler II adıyla yayınlanan birinci baskısı temel alınmış ve çeviri
dili günümüz Türkçesine uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Ağustos 1999
OSCAR WILDE
ÖYKÜLER
II
İngilizceden çeviren
Nurettin SEVİN
75. yıl coşkusuyla...


BALKANLAR VE TÜRKLÜK
I
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Baskı - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Ağustos 1999
YAŞAR NABİ
BALKANLAR VE TÜRKLÜK
I
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
59
YENİYETMELİK
Yeniyetmelik'in hazırlanmasında, MEB Rus Klasikleri dizisinde İlk
Gençlik adıyla yayınlanan birinci baskısı temel alınmış ve çeviri dili
günümüz Türkçesine uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Ağustos 1999
LEV TOLSTOY
YENİYETMELİK
Rusçadan çeviren
Râna ÇAKIRÖZ
75. yıl coşkusuyla...


BALKANLAR VE TÜRKLÜK
II
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Baskı - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Ağustos 1999
YAŞAR NABİ
BALKANLAR VE TÜRKLÜK
II
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
60
BEYAZ GECELER
UYSAL KIZ
Beyaz Geceler ve Uysal Kız adlı yapıtlar Cumhuriyet Dünya Klasikleri
Dizisi'nde Sn.Mehmet Özgül'ün izniyle basılmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Ağustos 1999
FİYODOR DOSTOYEVSKİ
BEYAZ GECELER
UYSAL KIZ
Rusçadan çeviren
Mehmet ÖZGÜL
75. yıl coşkusuyla...


BAĞIMSIZLIK GÜLÜ
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Baskı - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Ağustos 1999
CEYHUN ATUF KANSU
BAĞIMSIZLIK GÜLÜ
Şiirler
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
61
DOKTOR FAUSTUS
Doktor Faustus'un hazırlanmasında, MEB İngiliz Klasikleri dizisinde
yayınlanan ikinci baskısı temel alınmış ve çeviri dili günümüz
Türkçesine uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Ağustos 1999
CHRISTOPHER MARLOW
DOKTOR FAUSTUS
(Doctor Faustus)
İngilizceden çeviren
İrfan ŞAHİNBAŞ
75. yıl coşkusuyla...


BÜYÜK TÜRK ZAFERİ
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Baskı Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Ağustos 1999
General FAHRİ BELEN
BÜYÜK TÜRK ZAFERİ
(Afyon'dan İzmir'e Kadar)
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
62
FAUST
Bu kitap, Cumhuriyet Dünya Klasikleri Dizisi için özel olarak
çevrilmiştir.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Ağustos 1999
JOHANN WOLFGANG GOETHE
FAUST
Bir Fragman
Almancadan çeviren
Yüksel PAZARKAYA
75. yıl coşkusuyla...


SİVAS KONGRESİ
I
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Baskı - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Eylül 1999
GÂZİ MUSTAFA KEMAL
SİVAS KONGRESİ
I
(NUTUK'tan)
Orijinal metin
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
63
YAZLIK DÖNÜŞÜ
Yazlık Dönüşü'nün hazırlanmasında, MEB İtalyan Klasikleri dizisinde
yayınlanan ilk baskısı temel alınmış ve çeviri dili günümüz Türkçesine
uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Eylül 1999
CARLO GOLDONI
YAZLIK DÖNÜŞÜ
(Il ritorno dalla villeggiatura )
İtalyancadan çeviren
Aydın SİNANOĞLU
75. yıl coşkusuyla...


SİVAS KONGRESİ
II
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Baskı - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Eylül 1999
GÂZİ MUSTAFA KEMAL
SİVAS KONGRESİ
II
(NUTUK'tan)
Orijinal metin
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
64
KARAC'OĞLAN
I
Indiana Üniversitesi ve Pan Yayıncılık ortak yayını olan bu kitap
Cumhuriyet Dünya Klasikleri Dizisi'nde Pan Yayıncılık'ın izniyle
basılmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Eylül 1999
İLHAN BAŞGÖZ
KARAC'OĞLAN
I
(İnceleme)
75. yıl coşkusuyla...


SİVAS KONGRESİ
III
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Baskı - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Eylül 1999
GÂZİ MUSTAFA KEMAL
SİVAS KONGRESİ
III
(NUTUK'tan)
Orijinal metin
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
65
KARAC'OĞLAN
II
Şiirlerinden Güldeste
Indiana Üniversitesi ve Pan Yayıncılık ortak yayını olan bu kitap
Cumhuriyet Dünya Klasikleri Dizisi'nde Pan Yayıncılık'ın izniyle
basılmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Eylül 1999
İLHAN BAŞGÖZ
KARAC'OĞLAN
II
Şiirlerinden Güldeste
75. yıl coşkusuyla...


SİVAS KONGRESİ
IV
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Baskı - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Eylül 1999
GÂZİ MUSTAFA KEMAL
SİVAS KONGRESİ
IV
(NUTUK'tan)
Orijinal metin
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
66
BİLİNMEYEN BAŞYAPIT
c
KIRMIZI HAN
Bu kitabın hazırlanmasında Bilinmeyen Başyapıt ve Kırmızı Han adlı
yapıtların MEB Fransız Klasikleri dizisinde yayınlanan ilk baskıları
temel alınmış ve çeviri dilleri günümüz Türkçesine uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Eylül 1999
H. de BALZAC
BİLİNMEYEN BAŞYAPIT
c
KIRMIZI HAN
BİLİNMEYEN BAŞYAPIT Nahit Sırrı Örik,
KIRMIZI HAN Nermin Sankur tarafından çevrilmiştir
75. yıl coşkusuyla...


SİVAS KONGRESİ
IV
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Baskı - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Eylül 1999
GÂZİ MUSTAFA KEMAL
SİVAS KONGRESİ
IV
(NUTUK'tan)
Orijinal metin
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
6
DEVLET
I-II
Bu kitabın hazırlanmasında DEVLET I ve II'nin MEB Yunan Klasikleri
dizisindeki 2. baskıları temel alınmış ve çeviri dili günümüz
Türkçesine uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Ağustos 1998
P L A T O N
DEVLET
I-II
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Klasik Filoloji
Başkanı Prof. Dr. Georg Rohde'nin yönetiminde,
doktora öğrencileri Azra Erhat, Samim Sinanoğlu ve Suat Sinanoğlu
tarafından aslından çevrilmiştir.
C
Cumhuriyetimizin 75. yılı
coşkusuyla...


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
7
DEVLET
III-IV
Bu kitabın hazırlanmasında DEVLET III ve DEVLET 1V'ün MEB Yunan
Klasikleri Dizisindeki 1. baskıları temel alınmış ve çeviri dili
günümüz Türkçesine uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Ağustos 1998
P L A T O N
DEVLET
III-IV
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Klasik Filoloji Profesörü Dr. George
Rohde'nin yönetiminde, DEVLET III Klasik Filoloji Doçenti Azra Erhat,
DEVLET IV Klasik Filoloji Asistanı Türkan Tunga tarafından Yunanca
asıllarından çevrilmiştir.
C
Cumhuriyetimizin 75. yılı
coşkusuyla...


ATATÜRK'ÜN ASKERLİKLE
İLGİLİ KİTAPLARI
CUMALİ ORDUGÂHI
TÂBİYE VE TATBİKAT SEYAHATİ
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Baskı - Yayımlayan
Yenigün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Ağustos 1998
ATATÜRK'ÜN ASKERLİKLE
İLGİLİ KİTAPLARI
CUMALİ ORDUGÂHI
TÂBİYE VE TATBİKAT SEYAHATİ
Hazırlayan
NURER UĞURLU
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
8
YÜZBAŞININ KIZI
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Ağustos 1998
A L E K S A N D R P U Ş K İ N
YÜZBAŞININ KIZI
Ataol Behramoğlu tarafından Rusça aslından çevrilmiştir.
C
Cumhuriyetimizin 75. yılı
coşkusuyla...


ATATÜRK'ÜN ASKERLİKLE İLGİLİ ÇEVİRİ KİTAPLARI
TAKIMIN MUHAREBE TALİMİ
BÖLÜĞÜN MUHAREBE TALİMİ
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Baskı - Yayımlayan
Yenigün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Ağustos 1998
Hazırlayan
NURER UĞURLU
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
9
PHILEBOS
Bu kitabın hazırlanmasında, PHILEBOS'un MEB Yunan Klasikleri dizisinde
1959'da yayınlanan 2.baskısı temel alınmış ve çeviri dili günümüz
Türkçesine uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Ağustos 1998
P L A T O N
PHILEBOS
FILHBOS
Çeviri
Prof. Sabri Esat Siyavuşgil
C
Cumhuriyetimizin 75. yılı
coşkusuyla...


TÜRKÜN
ATEŞLE
İMTİHANI
I
(İstiklal Savaşı Hatıraları)Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul
tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Baskı - Yayımlayan
Yenigün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Eylül 1998
TÜRKÜN
ATEŞLE
İMTİHANI
I
HALİDE EDİP ADIVAR
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
67
SEVİL BERBERİ
Bu kitabın hazırlanmasında, SEVİL BERBERİ'NİN MEB Fransız Klasikleri
dizisinde SEVİLLA BERBERİ adıyla yayınlanan birinci baskısı temel
alınmış ve çeviri dili günümüz Türkçesine uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Ekim 1999
BEAUMARCHAIS
SEVİL BERBERİ
(Le Barbier de Séville) )
Fransızcadan çeviren
İLHAN ERTUĞ
75. yıl coşkusuyla...


MUKADDES ANKARA'DAN
MEKTUPLAR
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Baskı - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Ekim 1999
KADRİYE HÜSEYİN
MUKADDES ANKARA'DAN
MEKTUPLAR
Çeviren
Cemile Necmeddin Sahir Sılan
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
68
ANKARA ANITI
Ankara Anıtı'nın hazırlanmasında, MEB Latin Klasikleri dizisinde
yayınlanan birinci baskısı temel alınmış ve çeviri dili günümüz
Türkçesine uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Ekim 1999
AUGUSTUS
ANKARA ANITI
(Monumentum Ancyranum)
Çeviren
Hâmit Dereli
Remzi Oğuz Arık'ın incelemesiyle
75. yıl coşkusuyla...


Kurtuluş Savaşı Sırasında
TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Baskı - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Ekim 1999
BERTHE GEORGES-GAULİS
Kurtuluş Savaşı Sırasında
TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ
Çeviren
Cenap Yazansoy
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
69
PETER SCHLEMIHL
Peter Schlemihl'in hazırlanmasında, MEB Alman Klasikleri dizisinde
yayınlanan birinci baskısı temel alınmış ve çeviri dili günümüz
Türkçesine uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Ekim 1999
ADELBERT VON CHAMISSO
PETER SCHLEMIHL
Almancadan çeviren
Sabahattin Ali
75. yıl coşkusuyla...


TANZİMAT-I HAYRİYE DEVRİ
(1839-1856)
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti.
Ekim 1999
Ord. Prof. ENVER ZİYA KARAL
TANZİMAT-I HAYRİYE DEVRİ
(1839-1856)
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
70
YENİ ATLANTİS
Yeni Atlantis'in hazırlanmasında, MEB İngiliz Klasikleri dizisinde
yayınlanan birinci baskısı temel alınmış ve çeviri dili günümüz
Türkçesine uyarlanmıştır
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Ekim 1999
FRANCIS BACON
YENİ ATLANTİS
İngilizceden çeviren
Hâmit Dereli
75. yıl coşkusuyla...


ÇANKAYA
I
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti.
Ekim 1999
FALİH RIFKI ATAY
ÇANKAYA
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
10
İTALYA
HİKÂYELERİ
I
Bu kitabın hazırlanmasında, İtalya Hikâyeleri'nin MEB Fransız
Klasikleri dizisinde yayınlanan ilk baskısı temel alınmış ve çeviri
dili günümüz Türkçesine uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Eylül 1998
S T E N D H A L
İTALYA
HİKÂYELERİ
I
(Chroniques Italiennes)
Hamdi Varoğlu tarafından Fransızca aslından çevrilmiştir.
C
Cumhuriyetimizin 75. yılı
coşkusuyla...


TÜRKÜN
ATEŞLE
İMTİHANI
II
(İstiklal Savaşı Hatıraları)Nurer UĞURLU başkanlığında bir
kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Baskı - Yayımlayan
Yenigün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Eylül 1998
TÜRKÜN
ATEŞLE
İMTİHANI
II
HALİDE EDİP ADIVAR
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
11
İTALYA
ÖYKÜLERİ
II
Bu kitabın hazırlanmasında, İtalya Öyküleri'nin
MEB Fransız Klasikleri dizisinde İtalya Hikâyeleri adıyla yayınlanan
ilk baskısı temel alınmış ve çeviri dili günümüz Türkçesine
uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Eylül 1998
S T E N D H A L
İTALYA
ÖYKÜLERİ
II
(Chroniques Italiennes)
Hamdi Varoğlu tarafından Fransızca aslından çevrilmiştir.
C
Cumhuriyetimizin 75. yılı
coşkusuyla...


TÜRKÜN
ATEŞLE
İMTİHANI
III
(İstiklal Savaşı Hatıraları
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Baskı - Yayımlayan
Yenigün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Eylül 1998
TÜRKÜN
ATEŞLE
İMTİHANI
III
HALİE EDİP ADIVAR
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
12
YAŞLILIK
&
DOSTLUK
Bu kitabın hazırlanmasında, Yaşlılık ve Dostluk'un MEB Latin
Klasikleri dizisinde yayınlanan ilk baskısı temel alınmış ve çeviri
dili günümüz Türkçesine uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Eylül 1998
C İ C E R O
YAŞLILIK
&
DOSTLUK
Yaşlılık Dr. Ayşe Sarıgöllü; Dostluk Türkân Tunga tarafından
Latince'den çevrilmiştir.
C
Cumhuriyetimizin 75. yılı
coşkusuyla...


ATATÜRK
ve
TAM BAĞIMSIZLI
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından
hazırlanmıştır.
Dizgi - Baskı - Yayımlayan
Yenigün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Eylül 1998
ATATÜRK
ve
TAM BAĞIMSIZLIK
Prof.Dr.
MUAMMER AKSOY
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
13
MASALLAR
Bu kitabın hazırlanmasında MASALLAR'ın MEB Yunan klasikleri dizisinde
yayınlanan ilk baskısı temel alınmış ve çeviri dili günümüz Türkçesine
uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Eylül 1998
A I S O P O S
MASALLAR
Çeviren
Nurullah Ataç
C
Cumhuriyetimizin 75. yılı
coşkusuyla...


ATATÜRK
ve
ULUSAL DİL
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Baskı - Yayımlayan
Yenigün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Eylül 1998
ATATÜRK
ve
ULUSAL DİL
Prof.Dr.
ŞERAFETTİN TURAN
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
14
PAZARTESİ
ÖYKÜLERİ
I
Bu kitabın hazırlanmasında, Pazartesi Öyküleri'nin MEB Fransız
Klasikleri dizisinde Pazartesi Hikâyeleri adıyla yayınlanan ilk
baskısı temel alınmış ve çeviri dili günümüz Türkçesine uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Eylül 1998
ALPHONSE DAUDET
PAZARTESİ
ÖYKÜLERİ
I
Prof. Sabri Esat Siyavuşgil tarafından
Fransızca'dan çevrilmiştir.
C
Cumhuriyetimizin 75. yılı
coşkusuyla...


KEMAL ATATÜRK
ve
ÇAĞDAŞ TÜRKİYE
I
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Baskı - Yayımlayan
Yenigün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Eylül 1998
KEMAL ATATÜRK
ve
ÇAĞDAŞ TÜRKİYE
I
JOHANNES GLASNECK
Çeviren
ARİF GELEN
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
15
PAZARTESİ
ÖYKÜLERİ
II
Bu kitabın hazırlanmasında, Pazartesi Öyküleri'nin MEB Fransız
Klasikleri dizisinde Pazartesi Hikâyeleri adıyla yayınlanan ilk
baskısı temel alınmış ve çeviri dili günümüz Türkçesine uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Ekim 1998
ALPHONSE DAUDET
PAZARTESİ
ÖYKÜLERİ
II
Prof. Sabri Esat Siyavuşgil tarafından
Fransızca'dan çevrilmiştir.
C
Cumhuriyetimizin 75. yılı
coşkusuyla...


KEMAL ATATÜRK
ve
ÇAĞDAŞ TÜRKİYE
II
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Baskı - Yayımlayan
Yenigün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Eylül 1998
KEMAL ATATÜRK
ve
ÇAĞDAŞ TÜRKİYE
II
JOHANNES GLASNECK
Çeviren
ARİF GELEN
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
16
RÖNESANS
Bu kitabın hazırlanmasında, Rönesans'ın MEB Fransız Klasikleri
dizisinde yayınlanan ilk baskısı temel alınmış ve çeviri dili günümüz
Türkçesine uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Ekim 1998
JULES MICHELET
RÖNESANS
Kâzım Berker tarafından
Fransızca'dan çevrilmiştir.
C
Cumhuriyetimizin 75. yılı
coşkusuyla...


KEMAL ATATÜRK
ve
ÇAĞDAŞ TÜRKİYE
III
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Baskı - Yayımlayan
Yenigün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Ekim 1998
KEMAL ATATÜRK
ve
ÇAĞDAŞ TÜRKİYE
III
JOHANNES GLASNECK
Çeviren
ARİF GELEN
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
17
Dr. JEKYLL ve Mr. HYDE
Bu kitabın hazırlanmasında, Dr.Jekyll ve Mr.Hyde'ın MEB İngiliz
Klasikleri dizisinde yayınlanan ilk baskısı temel alınmış ve çeviri
dili günümüz Türkçesine uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Ekim 1998
R.L.STEVENSON
Dr. JEKYLL ve Mr. HYDE
Zarife Laçinler tarafından
İngilizce'den çevrilmiştir.
C
Cumhuriyetimizin 75. yılı
coşkusuyla...


İsmet İnönü'nün Hatıraları
CUMHURİYETİN
İLK YILLARI
I
(1923-1938)
Nurer Uğurlu başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Baskı - Yayımlayan
Yenigün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Ekim 1998
İsmet İnönü'nün Hatıraları
CUMHURİYETİN
İLK YILLARI
I
(1923-1938)
İSMET İNÖNÜ
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
18
ALICE HARİKALAR
ÜLKESİNDE
Bu kitabın hazırlanmasında, Alice Harikalar Ülkesinde'nin MEB İngiliz
Klasikleri dizisinde yayınlanan ilk baskısı temel alınmış ve çeviri
dili günümüz Türkçesine uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Ekim 1998
LEWIS CARROLL
ALICE HARİKALAR
ÜLKESİNDE
Kısmet Burian tarafından
İngilizce'den çevrilmiştir.
C
Cumhuriyetimizin 75. yılı
coşkusuyla...


YARIN
CUMHURİYETİ
İLÂN EDECEĞİZ
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Baskı - Yayımlayan
Yenigün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Ekim 1998
YARIN
CUMHURİYETİ
İLÂN EDECEĞİZ
GÂZİ MUSTAFA KEMAL
(NUTUK'tan)
Orijinal metin
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
71
KNULP
Knulp'un hazırlanmasında, MEB Alman Klasikleri dizisinde yayınlanan
birinci baskısı temel alınmış ve çeviri dili günümüz Türkçesine
uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Kasım 1999
HERMANN HESSE
KNULP
Çeviren
Zahide Gökberk
75. yıl coşkusuyla...


ÇANKAYA
II
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti.
Ekim 199
FALİH RIFKI ATAY
ÇANKAYA
II
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
72
GENÇLİK
I
Gençlik'in hazırlanmasında, MEB Rus Klasikleri dizisinde yayınlanan
birinci baskısı temel alınmış ve çeviri dili günümüz Türkçesine
uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Kasım 1999
LEV TOLSTOY
GENÇLİK
I
Rusçadan Çevirenler
Râna Çakıröz - Cengiz Ekinci
75. yıl coşkusuyla...


ÇANKAYA
III
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti.
Kasım 1999
FALİH RIFKI ATAY
ÇANKAYA
III
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
73
GENÇLİK
II
Gençlik'in hazırlanmasında, MEB Rus Klasikleri dizisinde yayınlanan
birinci baskısı temel alınmış ve çeviri dili günümüz Türkçesine
uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Kasım 1999
LEV TOLSTOY
GENÇLİK
II
Rusçadan Çevirenler
Râna Çakıröz - Cengiz Ekinci
75. yıl coşkusuyla...


ÇANKAYA
IV
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti.
Kasım 1999
FALİH RIFKI ATAY
ÇANKAYA
IV
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
74
SEZAR VE KLEOPATRA
Sezar ve Kleopatra'nın bu çevirisi ilk kez Cumhuriyet Dünya Klasikleri
Dizisi'nde yayınlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Kasım 1999
GEORGE BERNARD SHAW
SEZAR VE KLEOPATRA
İngilizceden çeviren
Sevgi Sanlı
C
Cumhuriyetimizin 75. yılı
coşkusuyla...


ÇANKAYA
V
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti.
Kasım 1999
FALİH RIFKI ATAY
ÇANKAYA
V
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
19
YÖNTEM ÜZERİNE KONUŞMA
Bu kitap Cumhuriyet Dünya Klasikleri Dizisi
için özel olarak çevrilmiştir.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Kasım 1998
DESCARTES
YÖNTEM ÜZERİNE KONUŞMA
Fransızca'dan çeviren ve açıklamaları yazanlar
Afşar Timuçin - Yüksel Timuçin
C
Cumhuriyetimizin 75. yılı
coşkusuyla...


YARIN
CUMHURİYETİ
İLÂN EDECEĞİZ
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Baskı - Yayımlayan
Yenigün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Ekim 1998
YARIN
CUMHURİYETİ
İLÂN EDECEĞİZ
GÂZİ MUSTAFA KEMAL
(SÖYLEV'den)
Günümüz Türkçesiyle
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.
Nutuk, İsmail Arar, Uğur İğdemir, Sami N. Özerdim tarafından günümüz
Türkçesiyle hazırlanmıştır.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
20
GILGAMIŞ DESTANI
Bu kitabın hazırlanmasında GILGAMIŞ DESTANI'nın MEB Babil klasikleri
dizisinde yayınlanan ilk baskısı temel alınmış ve çeviri dili günümüz
Türkçesine uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Kasım 1998
GILGAMIŞ DESTANI
Çeviren
Muzaffer Ramazanoğlu
C
Cumhuriyetimizin 75. yılı
coşkusuyla...


GAZİ MUSTAFA KEMAL
ATATÜRK
EYLEMDE
10 KASIMLARDA
FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Baskı - Yayımlayan
Yenigün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Kasım 1998
GAZİ MUSTAFA KEMAL
ATATÜRK
EYLEMDE
10 KASIMLARDA
FAZIL HÜSNÜ DAĞLARCA
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
21
MARTI
c
VİŞNE BAHÇESİ
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Kasım 1998
ANTON ÇEHOV
MARTI
c
VİŞNE BAHÇESİ
Ataol Behramoğlu tarafından Rusça'dan
çevrilmiştir.
C
Cumhuriyetimizin 75. yılı
coşkusuyla...


ATATÜRK'Ü
ÖZLEYİŞ
I
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Baskı - Yayımlayan
Yenigün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Kasım 1998
ATATÜRK'Ü
ÖZLEYİŞ
I
RUŞEN EŞREF ÜNAYDIN
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
22
GULLIVER CÜCELER ÜLKESİNDE
Lilliput'a Yolculuk
Bu kitabın hazırlanmasında GULLIVER'İN SEYAHATLERİ I-II'nin MEB
İngiliz Klasikleri Dizisindeki 1. baskısı temel alınmış ve çeviri dili
günümüz Türkçesine uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Kasım 1998
JONATHAN SWIFT
GULLIVER
CÜCELER ÜLKESİNDE
Lilliput'a Yolculuk
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi doçentlerinden
İrfan Şahinbaş tarafından İngilizce'den çevrilmiştir.
C
Cumhuriyetimizin 75. yılı
coşkusuyla...


ATATÜRK'Ü
ÖZLEYİŞ
II
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Baskı - Yayımlayan
Yenigün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Kasım 1998
ATATÜRK'Ü
ÖZLEYİŞ
II
RUŞEN EŞREF ÜNAYDIN
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
23
TOTEM ve TABU
Bu kitabın hazırlanmasında TOTEM VE TABU'nun MEB Alman Klasikleri
Dizisindeki 1. baskısı temel alınmış ve çeviri dili günümüz Türkçesine
uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Aralık 1998
SIGMUND FREUD
TOTEM ve TABU
Çeviren
Niyazi Berkes
C
Cumhuriyetimizin 75. yılı
coşkusuyla...


ATATÜRK'Ü
ANLAMAK
ve
TAMAMLAMAK
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Baskı - Yayımlayan
Yenigün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Kasım 1998
ATATÜRK'Ü
ANLAMAK
ve
TAMAMLAMAK
Prof.Dr.
CAVİT ORHAN TÜTENGİL
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
24
TOTEM ve TABU
II
Bu kitabın hazırlanmasında TOTEM VE TABU'nun MEB Alman Klasikleri
Dizisindeki 1. baskısı temel alınmış ve çeviri dili günümüz Türkçesine
uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Aralık 1998
SIGMUND FREUD
TOTEM ve TABU
II
Çeviren
Niyazi Berkes
C
Cumhuriyetimizin 75. yılı
coşkusuyla...


M. KEMAL
ATATÜRK'TEN
YAZDIKLARIM
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Baskı - Yayımlayan
Yenigün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Aralık 199
M. KEMAL
ATATÜRK'TEN
YAZDIKLARIM
Prof. Dr. A. AFETİNAN
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
25
DEĞİŞEN KAFALAR
Bir Hint Efsanesi
Bu kitabın hazırlanmasında DEĞİŞEN KAFALAR'ın

MEB Alman Klasikleri Dizisindeki 1. baskısı temel alınmış ve çeviri
dili günümüz Türkçesine uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Aralık 1998
THOMAS MANN
DEĞİŞEN KAFALAR
(Die Vertauschten Köpfe)
Bir Hint Efsanesi
Saadet İkesus Alp tarafından çevrilmiştir.
C
Cumhuriyetimizin 75. yılı
coşkusuyla...


ZEYTİNDAĞI
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Baskı - Yayımlayan
Yenigün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Aralık 1998
ZEYTİNDAĞI
FALİH RIFKI ATAY
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
26
ÇİN ÖYKÜLERİ
Bu kitabın hazırlanmasında ÇİN ÖYKÜLERİ'nin MEB Çin Klasikleri
Dizisindeki 1. baskısı temel alınmış ve çeviri dili günümüz Türkçesine
uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Aralık 1998
ÇİN ÖYKÜLERİ
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çin Dili ve Edebiyatı Profesörü Dr.
Wolfram Eberhard ve Ankara Kız Lisesi öğretmenlerinden Hayrünnisa
Boratav tarafından
Çince'den çevrilmiştir.
C
Cumhuriyetimizin 75. yılı
coşkusuyla...


İsmet İnönü'nün Hatıraları
CUMHURİYETİN
İLK YILLARI
II
(1923-1938)
Dizgi - Baskı - Yayımlayan
Yenigün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Kasım 1998
İsmet İnönü'nün Hatıraları
CUMHURİYETİN
İLK YILLARI
II
(1923-1938)
İSMET İNÖNÜ
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
75
KIR ATLI
Kır Atlı'nın hazırlanmasında, MEB Alman Klasikleri dizisinde
yayınlanan birinci baskısı temel alınmış ve çeviri dili günümüz
Türkçesine uyarlanmıştır
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Kasım 1999
THEODOR STORM
KIR ATLI
(DER SCHIMMELREITER)
Çeviren
Ahmet Temir
Cumhuriyetimizin 75. yılı
coşkusuyla...


TÜRKİYE'DE
BEŞ YIL
I
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Baskı - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Aralık 1999
LİMAN VON SANDERS
TÜRKİYE'DE
BEŞ YIL
I
Çeviren
Örgün Uğurlu
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
76
MEKTUPLAR
Mektuplar'ın hazırlanmasında, MEB Yunan Klasikleri dizisinde
yayınlanan ikinci baskısı temel alınmış ve çeviri dili günümüz
Türkçesine uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Aralık 1999
PLATON
MEKTUPLAR
(EPISTODAI)
Çeviren
İrfan ŞAHİNBAŞ
75. yıl coşkusuyla...
Bu yapıt, E. Chambry'nin Fransızca çevirisi temel alınarak çevrilmiş;
J. Souilhé'nin Fransızca ve
O. Apelt'in Almanca çevirileriyle karşılaştırılmıştır.


TÜRKİYE'DE
BEŞ YIL
II
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Baskı - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Aralık 1999
LİMAN VON SANDERS
TÜRKİYE'DE
BEŞ YIL
II
Çeviren
Örgün Uğurlu
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
27
GULLIVER DEVLER ÜLKESİNDE
Brobdingnag'a Yolculuk
Bu kitabın hazırlanmasında GULLİVER'İN YOLCULUKLARI I-II'nin MEB
İngiliz Klasikleri Dizisindeki 1. baskısı temel alınmış ve çeviri dili
günümüz Türkçesine uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Aralık 1998
JONATHAN SWIFT
GULLIVER DEVLER ÜLKESİNDE
Brobdingnag'a Yolculuk
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi doçentlerinden
İrfan Şahinbaş tarafından İngilizce'den çevrilmiştir.
C
Cumhuriyetimizin 75. yılı
coşkusuyla...TÜRK
HÜMANİZMİ
I
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Baskı - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Aralık 1998
TÜRK
HÜMANİZMİ
I
Prof. Dr.
SUAT SİNANOĞLU
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR
.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
28
ŞİİRLER
İlk baskısı 1978 yılında Cem Yayınevi'nce yapılan bu kitap Sn. Cengiz
Bektaş ve Sn. Mehmet Cemal Arel'in izniyle basılmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Ocak 1999
SAFO
ŞİİRLER
Çeviri ve üzerine konuşmalar
Azra Erhat - Cengiz Bektaş
C
Cumhuriyetimizin 75. yılı
coşkusuyla...


TÜRK
HÜMANİZMİ
II
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Baskı - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Ocak 1999
TÜRK
HÜMANİZMİ
II
Prof. Dr.
SUAT SİNANOĞLU
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
29
ÜÇ ÖYKÜ
Bu kitabın hazırlanmasında Üç Öykü'nün MEB Rus Klasikleri dizisinde Üç
Hikâye adıyla yayınlanan ilk baskısı temel alınmış ve çeviri dili
günümüz Türkçesine uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Ocak 1999
GOGOL
ÜÇ ÖYKÜ
Çevirenler
Erol Güney - Orhan Veli Kanık - Oğuz Peltek
C
Cumhuriyetimizin 75. yılı
coşkusuyla...


TÜRK
HÜMANİZMİ
III
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Baskı - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Ocak 1999
TÜRK
HÜMANİZMİ
III
Prof. Dr.
SUAT SİNANOĞLU
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
30
MOZART PRAG YOLUNDA
Bu kitabın hazırlanmasında Mozart Prag Yolunda'nın MEB Alman
Klasikleri dizisinde yayınlanan ilk baskısı temel alınmış ve çeviri
dili günümüz Türkçesine uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Ocak 1999
EDUARD MÖRIKE
MOZART PRAG YOLUNDA
Çevirenler
Erol Güney - Orhan Veli Kanık - Oğuz Peltek
C
Cumhuriyetimizin 75. yılı
coşkusuyla...


TÜRKİYE'NİN SİYASİ HAYATINDA
BATILILAŞMA HAREKETLERİ
I
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Baskı - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Ocak 1999
TÜRKİYE'NİN SİYASİ HAYATIDA
BATILILAŞMA HAREKETLERİ
I
Prof. Dr.
TARIK ZAFER TUNAYA
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.
Bu kitabımı, Atatürk Devrimini hayatları pahasına korumasını bilmiş
olan, yeni bir devrin öncüsü, şerefli bir neslin temsilcileri, 28
Nisan 1960 gençlerine ithaf ediyorum.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
31
MASALLAR
I
Bu kitabın hazırlanmasında MASALLAR I'in MEB Alman Klasikleri
dizisinde yayınlanan ilk baskısı temel alınmış ve çeviri dili günümüz
Türkçesine uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Ocak 1999
JACOB ve W.GRIMM
MASALLAR
(Kinder-und Hausmarchen)
I
C
Cumhuriyetimizin 75. yılı
coşkusuyla...


TÜRKİYE'NİN SİYASİ HAYATINDA
BATILILAŞMA HAREKETLERİ
II
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Baskı - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Ocak 1999
TÜRKİYE'NİN SİYASİ HAYATINDA BATILILAŞMA HAREKETLERİ
II
Prof. Dr.
TARIK ZAFER TUNAYA
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
32
ŞEYTANLI GÖL
Bu kitabın hazırlanmasında Şeytanlı Göl'ün MEB Fransız Klasikleri
dizisinde yayınlanan ilk baskısı temel alınmış ve çeviri dili günümüz
Türkçesine uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Şubat 1999
GEORGE SAND
ŞEYTANLI GÖL
(La Mare an Diable)
Fransızca'dan çeviren
Kemal Demiray
C
Cumhuriyetimizin 75. yılı
coşkusuyla...


BİR ABD BÜYÜKELÇİSİNİN TÜRKİYE HATIRALARI
MUSTAFA KEMAL
I
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Baskı - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Şubat 1999
BİR ABD BÜYÜKELÇİSİNİN TÜRKİYE HATIRALARI
MUSTAFA KEMAL
I
CHARLES N. SHERRİLL
Çeviren
ÖRGEN UĞURLU
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
33
ÇOCUKLUK
Bu kitabın hazırlanmasında Çocukluk'un MEB Rus Klasikleri dizisinde
yayınlanan ilk baskısı temel alınmış ve çeviri dili günümüz Türkçesine
uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Şubat 1999
LEV TOLSTOY
ÇOCUKLUK
Rusça'dan çeviren
Rana Çakıröz
C
Cumhuriyetimizin 75. yılı
coşkusuyla...


BİR ABD BÜYÜKELÇİSİNİN TÜRKİYE HATIRALARI
MUSTAFA KEMAL
II
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Baskı - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı
Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Şubat 1999
BİR ABD BÜYÜKELÇİSİNİN TÜRKİYE HATIRALARI
MUSTAFA KEMAL
II
CHARLES N. SHERRİLL
Çeviren
ÖRGEN UĞURLU
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
35
MASALLAR
II
Bu kitabın hazırlanmasında MASALLAR II'nin MEB Alman Klasikleri
dizisinde yayınlanan ilk baskısı temel alınmış ve çeviri dili günümüz
Türkçesine uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Şubat 1999
JACOB ve W.GRIMM
MASALLAR
(Kinder-und Hausmarchen)
II
Çeviren
KEMAL KAYA
C
Cumhuriyetimizin 75. yılı
coşkusuyla...


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
84
BARTLEBY
Bu kitap Cumhuriyet Dünya Klasikleri Dizisi için özel olarak
çevrilmiştir
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Şubat 2000
HERMAN MELVILLE
BARTLEBY
İngilizceden çeviren
Lale Eren
75. yıl coşkusuyla...


ALTIN DESTAN
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
II
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti.
Ocak 2000
İLHAMİ BEKİR
ALTIN DESTAN
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
II
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
84
BARTLEBY
Bu kitap Cumhuriyet Dünya Klasikleri Dizisi için özel olarak
çevrilmiştir
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Şubat 2000
HERMAN MELVILLE
BARTLEBY
İngilizceden çeviren
Lale Eren
75. yıl coşkusuyla...


ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE IŞIĞINDA EĞİTİM POLİTİKAMIZ
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti.
Ocak 2000
Prof. Dr. MAHMUT ÂDEM
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE IŞIĞINDA
EĞİTİM POLİTİKAMIZ
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
85
BOZKIRDA
BİR KRAL LEAR
Bozkırda Bir Kral Lear'in hazırlanmasında, MEB Rus Klasikleri
dizisinde yayınlanan birinci baskısı temel alınmış ve çeviri dili
günümüz Türkçesine uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Şubat 2000
TURGENYEV
BOZKIRDA
BİR KRAL LEAR
Rusçadan çevirenler
Erol Güney - Oğuz Peltek
75. yıl coşkusuyla...


ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE IŞIĞINDA EĞİTİM POLİTİKAMIZ
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti.
Ocak 2000
Prof. Dr. MAHMUT ÂDEM
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE IŞIĞINDA
EĞİTİM POLİTİKAMIZ
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
85
BOZKIRDA
BİR KRAL LEAR
Bozkırda Bir Kral Lear'in hazırlanmasında, MEB Rus Klasikleri
dizisinde yayınlanan birinci baskısı temel alınmış ve çeviri dili
günümüz Türkçesine uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Şubat 2000
TURGENYEV
BOZKIRDA
BİR KRAL LEAR
Rusçadan çevirenler
Erol Güney - Oğuz Peltek
75. yıl coşkusuyla...


İlk ABD Büyükelçisinin Türkiye Hatıraları
ATATÜRK VE İNÖNÜ
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti.
Şubat 2000
JOHN GREW
İlk ABD Büyükelçisinin Türkiye Hatıraları
ATATÜRK VE İNÖNÜ
Çeviren
Muzaffer Aşkın
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
86
SON İBNİ SİRAC'IN SERÜVENLERİ
Bu kitabın hazırlanmasında, MEB Fransız Klasikleri dizisinde
yayınlanan birinci baskısı temel alınmış ve çeviri dili günümüz
Türkçesine uyarlanmıştır..
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Şubat 2000
CHATEAUBRIAND
SON İBNİ SİRAC'IN SERÜVENLERİ
Fransızcadan çeviren
Nermin Sankur
75. yıl coşkusuyla...


İlk ABD Büyükelçisinin Türkiye Hatıraları
ATATÜRK VE İNÖNÜ
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti.
Şubat 2000
JOHN GREW
İlk ABD Büyükelçisinin Türkiye Hatıraları
ATATÜRK VE İNÖNÜ
Çeviren
Muzaffer Aşkın
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
86
SON İBNİ SİRAC'IN SERÜVENLERİ
Bu kitabın hazırlanmasında, MEB Fransız Klasikleri dizisinde
yayınlanan birinci baskısı temel alınmış ve çeviri dili günümüz
Türkçesine uyarlanmıştır..
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Şubat 2000
CHATEAUBRIAND
SON İBNİ SİRAC'IN SERÜVENLERİ
Fransızcadan çeviren
Nermin Sankur
75. yıl coşkusuyla...


KEMALİZM SONRASINDA
TÜRK KADINI
I
(1923-1970)
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti.
Şubat 2000
Dr. BERNARD CAPORAL
KEMALİZM SONRASINDA
TÜRK KADINI
I
(1923-1970)
Çeviren Dr. Ercan Eyüboğlu
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
87
KORKUNÇ BİR GECE
(Öyküler)
Bu kitap Cumhuriyet Dünya Klasikleri Dizisi'nde Cem Yayınevi
ve Sn. Mehmet Özgül'ün izniyle basılmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Şubat 2000
ANTON ÇEHOV
KORKUNÇ BİR GECE
(Öyküler)
Rusçadan çeviren
Mehmet Özgül
75. yıl coşkusuyla...


KEMALİZM SONRASINDA
TÜRK KADINI
I
(1923-1970)
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti.
Şubat 2000
Dr. BERNARD CAPORAL
KEMALİZM SONRASINDA
TÜRK KADINI
I
(1923-1970)
Çeviren Dr. Ercan Eyüboğlu
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
87
KORKUNÇ BİR GECE
(Öyküler)
Bu kitap Cumhuriyet Dünya Klasikleri Dizisi'nde Cem Yayınevi
ve Sn. Mehmet Özgül'ün izniyle basılmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Şubat 2000
ANTON ÇEHOV
KORKUNÇ BİR GECE
(Öyküler)
Rusçadan çeviren
Mehmet Özgül
75. yıl coşkusuyla...


KEMALİZM SONRASINDA
TÜRK KADINI
II
(1923-1970)
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti.
Şubat 2000
Dr. BERNARD CAPORAL
KEMALİZM SONRASINDA
TÜRK KADINI
II
(1923-1970)
Çeviren Dr. Ercan Eyüboğlu
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
88
YAHUDİLER
Bu kitap Cumhuriyet Dünya Klasikleri Dizisi için özel olarak
çevrilmiştir.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Şubat 2000
LESSING
YAHUDİLER
(Bir Perdelik Güldürü)
Almancadan çeviren
Yüksel Pazarkaya
75. yıl coşkusuyla...


KEMALİZM SONRASINDA
TÜRK KADINI
II
(1923-1970)
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti.
Şubat 2000
Dr. BERNARD CAPORAL
KEMALİZM SONRASINDA
TÜRK KADINI
II
(1923-1970)
Çeviren Dr. Ercan Eyüboğlu
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
88
YAHUDİLER
Bu kitap Cumhuriyet Dünya Klasikleri Dizisi için özel olarak
çevrilmiştir.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Şubat 2000
LESSING
YAHUDİLER
(Bir Perdelik Güldürü)
Almancadan çeviren
Yüksel Pazarkaya
75. yıl coşkusuyla...


KEMALİZM SONRASINDA
TÜRK KADINI
III
(1923-1970)
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti.
Mart 2000
Dr. BERNARD CAPORAL
KEMALİZM SONRASINDA
TÜRK KADINI
III
(1923-1970)
Çeviren
Dr. Ercan Eyüboğlu
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
89
BENITO CERENO
Bu kitap Cumhuriyet Dünya Klasikleri Dizisi için özel olarak
çevrilmiştir.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Mart 2000
HERMAN MELVILLE
BENITO CERENO
İngilizceden çeviren
Lale Eren
75. yıl coşkusuyla...


KEMALİZM SONRASINDA
TÜRK KADINI
III
(1923-1970)
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti.
Mart 2000
Dr. BERNARD CAPORAL
KEMALİZM SONRASINDA
TÜRK KADINI
III
(1923-1970)
Çeviren
Dr. Ercan Eyüboğlu
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
89
BENITO CERENO
Bu kitap Cumhuriyet Dünya Klasikleri Dizisi için özel olarak
çevrilmiştir.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Mart 2000
HERMAN MELVILLE
BENITO CERENO
İngilizceden çeviren
Lale Eren
75. yıl coşkusuyla...


AVRUPA İLE ASYA ARASINDAKİ ADAM
GAZİ MUSTAFA KEMAL
I
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti.
Mart 2000
DAGOBERT VON MİKUSCH
AVRUPA İLE ASYA ARASINDAKİ ADAM
GAZİ MUSTAFA KEMAL
I
Türkçesi
Esat Nermi Erendor
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
90
KONUŞAN KAFTAN
Bu kitabın hazırlanmasında, MEB Macar Klasikleri dizisinde yayınlanan
birinci baskısı temel alınmış ve çeviri dili günümüz Türkçesine
uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Mart 2000
KALMAN MİKSZATH
KONUŞAN KAFTAN
(A Beszelö Köntös)
Macarcadan çeviren
Sadrettin Karatay
75. yıl coşkusuyla...


AVRUPA İLE ASYA ARASINDAKİ ADAM
GAZİ MUSTAFA KEMAL
I
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti.
Mart 2000
DAGOBERT VON MİKUSCH
AVRUPA İLE ASYA ARASINDAKİ ADAM
GAZİ MUSTAFA KEMAL
I
Türkçesi
Esat Nermi Erendor
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
90
KONUŞAN KAFTAN
Bu kitabın hazırlanmasında, MEB Macar Klasikleri dizisinde yayınlanan
birinci baskısı temel alınmış ve çeviri dili günümüz Türkçesine
uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Mart 2000
KALMAN MİKSZATH
KONUŞAN KAFTAN
(A Beszelö Köntös)
Macarcadan çeviren
Sadrettin Karatay
75. yıl coşkusuyla...


AVRUPA İLE ASYA ARASINDAKİ ADAM
GAZİ MUSTAFA KEMAL
II
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti.
Mart 2000
DAGOBERT VON MİKUSCH
AVRUPA İLE ASYA
ARASINDAKİ ADAM
GAZİ MUSTAFA KEMAL
Türkçesi
Esat Nermi Erendor
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
91
ALACAKARANLIKTA
c
TONIO KRÖGER
Bu kitabın hazırlanmasında, yapıtların MEB Alman Klasikleri dizisinde
ve Yeditepe'de yayınlanan birinci baskıları temel alınmış ve çeviri
dilleri günümüz Türkçesine uyarlanmıştır
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Mart 2000
THOMAS MANN
ALACAKARANLIKTA
c
TONIO KRÖGER
Çevirenler
Müşerref Hekimoğlu-Mehmet Karasan
75. yıl coşkusuyla...


AVRUPA İLE ASYA ARASINDAKİ ADAM
GAZİ MUSTAFA KEMAL
II
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti.
Mart 2000
DAGOBERT VON MİKUSCH
AVRUPA İLE ASYA
ARASINDAKİ ADAM
GAZİ MUSTAFA KEMAL
Türkçesi
Esat Nermi Erendor
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
91
ALACAKARANLIKTA
c
TONIO KRÖGER
Bu kitabın hazırlanmasında, yapıtların MEB Alman Klasikleri dizisinde
ve Yeditepe'de yayınlanan birinci baskıları temel alınmış ve çeviri
dilleri günümüz Türkçesine uyarlanmıştır
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Mart 2000
THOMAS MANN
ALACAKARANLIKTA
c
TONIO KRÖGER
Çevirenler
Müşerref Hekimoğlu-Mehmet Karasan
75. yıl coşkusuyla...


AVRUPA İLE ASYA ARASINDAKİ ADAM
GAZİ MUSTAFA KEMAL
III
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti.
Mart 2000
DAGOBERT VON MİKUSCH
AVRUPA İLE ASYA ARASINDAKİ ADAM
GAZİ MUSTAFA KEMAL
III
Türkçesi
Esat Nermi Erendor
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
92
OYUNCULUK ÜZERİNE
AYKIRI DÜŞÜNCELER
Bu kitabın hazırlanmasında, MEB Fransız Klasikleri dizisinde
yayınlanan birinci baskısı temel alınmış ve çeviri dili günümüz
Türkçesine uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Mart 2000
DENIS DIDEROT
OYUNCULUK ÜZERİNE
AYKIRI DÜŞÜNCELER
(Paradoxe sur le Comédien)
Fransızcadan çeviren
Sabri Esat Siyavuşgil
75. yıl coşkusuyla...


AVRUPA İLE ASYA ARASINDAKİ ADAM
GAZİ MUSTAFA KEMAL
III
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti.
Mart 2000
DAGOBERT VON MİKUSCH
AVRUPA İLE ASYA ARASINDAKİ ADAM
GAZİ MUSTAFA KEMAL
III
Türkçesi
Esat Nermi Erendor
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
92
OYUNCULUK ÜZERİNE
AYKIRI DÜŞÜNCELER
Bu kitabın hazırlanmasında, MEB Fransız Klasikleri dizisinde
yayınlanan birinci baskısı temel alınmış ve çeviri dili günümüz
Türkçesine uyarlanmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Mart 2000
DENIS DIDEROT
OYUNCULUK ÜZERİNE
AYKIRI DÜŞÜNCELER
(Paradoxe sur le Comédien)
Fransızcadan çeviren
Sabri Esat Siyavuşgil
75. yıl coşkusuyla...


AVRUPA İLE ASYA ARASINDAKİ ADAM
GAZİ MUSTAFA KEMAL
IV
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti.
Mart 2000
DAGOBERT VON MİKUSCH
AVRUPA İLE ASYA ARASINDAKİ ADAM
GAZİ MUSTAFA KEMAL
IV
Türkçesi
Esat Nermi Erendor
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
80
APARTMAN
I
APARTMAN adlı yapıt Cumhuriyet Dünya Klasikleri Dizisi'nde Sn. Bekir
Karaoğlu'nun izniyle basılmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Ocak 2000
EMİLE ZOLA
APARTMAN
(Pot-Bouille)
I
Fransızcadan çeviren
Bekir Karaoğlu
75. yıl coşkusuyla...


TÜRKİYE
Bir Devletin Yeniden Doğuşu
INurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti.
Aralık 1999
ARNOLD J. TOYNBEE
TÜRKİYE
Bir Devletin Yeniden Doğuşu
I
Çeviren
Kasım Yargıcı
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
80
APARTMAN
I
APARTMAN adlı yapıt Cumhuriyet Dünya Klasikleri Dizisi'nde Sn. Bekir
Karaoğlu'nun izniyle basılmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Ocak 2000
EMİLE ZOLA
APARTMAN
(Pot-Bouille)
I
Fransızcadan çeviren
Bekir Karaoğlu
75. yıl coşkusuyla...


TÜRKİYE
Bir Devletin Yeniden Doğuşu
II
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti.
Ocak 2000
ARNOLD J. TOYNBEE
TÜRKİYE
Bir Devletin Yeniden Doğuşu
II
Çeviren
Kasım Yargıcı
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.


DÜNYA KLASİKLERİ DİZİSİ
81
APARTMAN
II
APARTMAN adlı yapıt Cumhuriyet Dünya Klasikleri Dizisi'nde Sn. Bekir
Karaoğlu'nun izniyle basılmıştır.
Yayına hazırlayan
Egemen Berköz
Dizgi
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık Yayıncılık Ltd. Şti.
Ocak 2000
EMİLE ZOLA
APARTMAN
(Pot-Bouille)
II
Fransızcadan çeviren
Bekir Karaoğlu
75. yıl coşkusuyla...


TÜRKİYE
Bir Devletin Yeniden Doğuşu
II
Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.
Dizgi - Yayımlayan
Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş.
Baskı
Çağdaş Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti.
Ocak 2000
ARNOLD J. TOYNBEE
TÜRKİYE
Bir Devletin Yeniden Doğuşu
II
Çeviren
Kasım Yargıcı
CGAZETESİNİN
OKURLARINA ARMAĞANIDIR.