Internetten İndirimli Olarak Satın Alınabilecek
Linux Kitaplarından Örnekler.

 

GTK+/Gnome Programlama / Linux Altında Görsel Program Geliştirme
M. Ali Vardar
PAPATYA YAYINCILIK

GTK-/GNOME, Linux altında görsel program tasarım ortamı sunan yardımcı bir kütüphanedir. C bilen programcılar için GTK+/GNOME'ın öğrenilmesi ve onunla görsel program tasarlanması oldukça kolaydır.
Bu kitap Linux'un güçlü ve güvenilir mimarisini kendi profesyonel iş yaşamına koymak isteyen ve Linux ortamında profesyonelce tasarlanmış görsel ara yüzlü uygulamalar geliştiren bilişimciler ve bilişim ile ilgili konularda okuyan öğrenciler için hazırlanmıştır.

Yayın Yılı: 2000; 176 sayfa; 1.HAMUR; 15x21 cm; KARTON KAPAK; ISBN:9756797134; Dili:TÜRKÇE

Konu: Bilgisayar/Program eğitimi;

Liste Fiyatı: 4.000.000 TL. Kitapyurdu Fiyatı: 3.960.000 TL.

Linux A? Yönetimi
Kaan Güne? Çelik/ Görkem Çetin
SEÇK?N YAYINCILIK

Linux a? yönetimi kitab?, daha önce Linux i?letim sistemi kitab?n? alarak giri? yapan, bu i?letim sistemini temel olarak kavrayanlar için, Internet ve Intranet servislerini gösterir. Kitapta, bir kurumun ihtiyaç duyabilece?i tüm ?nternet servislerinin kurulumu, kullan?m? ve detayl? aç?klamas? vard?r. Kitap içinde, Apache web sunucundan DNS ayarlar?na, NFS'ten PPP ile Internet ba?lant?s?na, Internet eri?im h?z?n? art?ran Squid proxy'den Sendmail'a kadar tüm servisler ak?c?, bir sistem yöneticisinin k?sa sürede anlayaca?? ?ekilde anlat?l?r.
Bir kere Linux dünyas?na girdi?i zaman ç?kamayacak, bu büyülü ortam?n ve getirdi?i yeniliklerin etkisinden kurtulamayacaks?n?z. Sevimli penguenin sizi ça??rd??? yere gidin.
Kitapta Yer Alan Konular:
- Bilgisayar a?lar?n?n temelleri
- TCP/IP protokolü - DNS servisi, Apache web sunucusu - Proxy kurulumu, güvenlik sistemi - Sendmail, NFS, PPP ve di?er servisler vb...

Yay?n Y?l?: 2000; 280 sayfa; 1.HAMUR; 19x23,5 cm; KARTON KAPAK; ISBN:9753472870; Dili:TÜRKÇE
Konu: Bilgisayar/Network;
Liste Fiyat?: 13.000.000 TL. Kitapyurdu Fiyat?: 12.870.000 TL.

Linux A? Yönetimi
Kaan Güne? Çelik/ Görkem Çetin
SİSTEM YAYINCILIK

A? ve sistem yöneticilerinin ve a? yöneticisi olmaya niyetlenen herkesin masaüstü kitab? olmaya aday bir kitap var kar??n?zda. Bilgisayar a?lar?, a? güvenli?i konular?nda genel bilgi sahibi olmak isteyen ve özellikle Linux ortam?nda a? yönetimi ve güvenli?i konusunda ister uzman, ister yeni kullan?c? olsun Linux ile ilgilenen herkese bu kitab? öneriyoruz.

224 sayfa; 3.HAMUR; KARTON KAPAK; ISBN:9753221002; Dili:Türkçe
Konu: Bilgisayar/Program e?itimi;
SATI? YOK(TÜKENM??)

Linux ??letim Sistemi
Görkem Çetin
SEÇKİN YAYINCILIK

Daha önce Linux’un Slackware ve REDHAT 6.0 sürümlerini anlatan üç bask?s? yay?nlanan ve çok k?sa bir sürede tükenen kitab?n bu bask?s?nda REDHAT’in son sürümü olan 7.1 ele al?nm??t?r. Bir kaç y?l öncesine kadar fazla yayg?n olmayan Linux, art?k internet ba?lant?s?ndan masaüstüne, programc?l?ktan çoklu ortama kadar pek çok alanda kullan?lan h?zl?, performansl? ve güvenilir bir i?letim sistemi hâline gelmi?tir. Bu kitap Linux’u hiç bilmeyenlere yönelik olarak haz?rlanm??t?r. Toplam 14 bölümde Linux i?letim sisteminin tüm temel parçalar?n? bol ekran görüntüleriyle anlat?r. Bir kere Linux dünyas?na girdi?iniz zaman ç?kamayacak, bu büyülü ortam?n ve getirdi?i yeniliklerin etkisinden kurtulamayacaks?n?z.Sevimli penguenin sizi ça??rd??? yere gidin...

Yay?n Y?l?: 2001; 454 sayfa; 1.HAMUR; 18x23,5 cm; KARTON KAPAK; ISBN:9753473702; Dili:TÜRKÇE
Konu: Bilgisayar/Program e?itimi;
Liste Fiyat?: 21.500.000 TL. Kitapyurdu Fiyat?: 21.285.000 TL.

Linux ??letim Sistemi
Görkem Çetin
SEÇKİN YAYINCILIK

Daha önce Linux’un Slackware ve REDHAT 6.0 sürümlerini anlatan iki bask?s? yay?nlanan ve çok k?sa bir sürede tükenen kitab?n bu bask?s?nda REDHAT’in son sürümü olan 6.2 ele al?nm??t?r. ?ki sene önce çok fazla yayg?n olmayan Linux, art?k internet ba?lant?s?ndan masaüstüne, programc?l?ktan çokluortama kadar pek çok alanda kullan?lan h?zl?, performansl? ve güvenilir bir i?letim sistemi hâline gelmi?tir. Bu kitap Linux’u hiç bilmeyenlere yönelik olarak haz?rlanm??t?r. Toplam 13 bölümde Linux i?letim sisteminin tüm temel parçalar?n? bol ekran görüntüleriyle anlat?r. Kitapta bulunan Konulardan Baz?lar? ?unlard?r: Serbest Yaz?l?m ve GNU Linux Kurulumu ve Ba?lang?ç Dosya ve Dizin ??lemleri Sistem Yönetimi X Window Sistemi KDE Masaüstü Ortam? Linux’ta Programlama TCP IP Internet Ba?lant?s? Internet Araçlar? Yay?n Y?l?: 2000; 364 sayfa; 1.HAMUR; 18,5x23,5 cm; KARTON KAPAK; ISBN:9753471777; Dili:Türkçe Konu: Bilgisayar/Program e?itimi; Liste Fiyat?: 21.500.000 TL. Kitapyurdu Fiyat?: 21.285.000 TL.

Red Hat Linux 7
William von Hagen
SİSTEM YAYINCILIK

Red Hat Linux 7 Kurulum K?lavuzu adl? bu kitap, size Red Hat Linux 7 sisteminizi çal???r hale getirmek için ihtiyaç duyaca??n?z bilgileri sunuyor. Bu k?lavuz sayesinde kurulum ve konfigürasyon süreçlerini h?zl? ve problemsiz bir ?ekilde atlatacaks?n?z. Bu k?lavuz, ?nternet ve çe?itli sistem konfigürasyonlar?n? ayarlarken etkin bir ?ekilde çal??man?za imkan veren bilgileri içeriyor. Çeviren: Kemal Hac?o?lu Yay?n Y?l?: 2002; 302 sayfa; 1.HAMUR; 13,5x19,5 cm; KARTON KAPAK; ISBN:9753221487; Dili:TÜRKÇE Konu: Bilgisayar/Program e?itimi; Liste Fiyat?: 8.500.000 TL. Kitapyurdu Fiyat?: 8.032.500 TL.

PHP ?le Web Programc?l???
Mehmet Şamlı
PUSULA YAYINCILIK

- Windows ve Linux i?letim sistemlerinde PHP kurulumu - PHP ile MySQL - PostgreSQL - Session - Fonksiyon, döngü, dizi - PHP'de form i?lemleri - Metin ve mail i?lemleri - COM - ODBC - Dbx - Grafi? i?lemleri - HTTP protokolü ve çerezler Yay?n Y?l?: 2002; 418 sayfa; 1.HAMUR; 16x24 cm; KARTON KAPAK; ISBN:9757092967; Dili:TÜRKÇE Konu: Bilgisayar/Program e?itimi; Liste Fiyat?: 14.750.000 TL. Kitapyurdu Fiyat?: 12.906.250 TL.


http://mezopotamya.tripod.com/