TripodTweak


Tripod www sayfa sağlayıcısındaki reklam pencerelerini kapatan javascript kodunu, bulunulan klasördeki bütün html sayfalarına ekleyen Unix bash scripti.

Zipli hali: tripodtweak.zip

Script burada başlıyor:

#!/bin/sh
#
# tripodtweak
#
# Tripod www sayfa sağlayıcısındaki reklam pencerelerini kapatan script.
#
# Bu bash scripti bulunulan dizindeki tüm html kodlarına ilgili
# javascript kodunu ekler.
#
#
# İlker FIÇICILAR
# ilkerf@geocities.com
# (c) 2002
#
#
tar -czf .tmp.yedek.tgz *.html *.htm 2>/dev/null
cat <<EOF0 >.tmp.script
<script language="javascript"> <!-- navigator.appName="Netscape"; w=window.open("","TripodPopup",""); w.window.close(); y=window.open("","now",""); y.window.close(); window.focus(); //-->
</script>

EOF0
ls *.html *.htm | while read fn
do
grep TripodPopup "$fn" | grep window.focus >/dev/null
if [ "$?" == "1" ];then
echo "$fn" duzenlenmemisti duzenlendi.
mv "$fn" .tmp.htm
cat .tmp.script .tmp.htm > "$fn"
else
echo "$fn" tamam
fi
done
rm .tmp.script .tmp.htm
#