Windows 95/98 Hizli Internet Erisimi Programlari

  • ppp-boost - Ayarlarla oynayarak %30 hiz saglar.
  • Net Sonic - Sayfalari onceden yukleyip depolayarak ~ %200 hiz saglar.
  • Net Lightening - Ayar oynamalari ve DNS deposu ile hiz saglar.

    Haziran 2000
    Ilker Ficicilar
    Pratik Bilgiler Sayfasi